infolinks

BM POLİS GÖREV GÜCÜ SINAVI

Birleşmiş Milletler Sınavını ve görevlendirme işlemlerini Dışilişkiler Dairesi koordine eder. Dolayısıyla BM SAT (Selection Assistance Team) görevlilerinin davet işlemlerini de Dışilişkiler Dairesi Başkanlığı yapar.

SAT Timi Nedir?

SAT Timi BM Polisleir arasından ingilizcesi iyi olan personel arasından seçerek yetkilendirdiği kişilerdir. SAT elamanlarının koordinesini BM New york yapar.

Başvuru şartları nelerdir?

1) En az beş yıl fiilen görev yapmış olmak.

2) Son müracaat tarihi itibariyle, son üç yıllık sicili olumlu olmak.

3) Son müracaat tarihi itibariyle, son üç yıl içinde, kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası ile taksirli suçlar hariç, paraya çevrilse veya tecil edilse dahi kesinleşmiş hapis cezası almamış olmak.

4) Erkekler için askerlik hizmetini yapmış olmak veya görevlendirme tarihi itibariyle askerlikle ilişiği olmadığını belgelemek.

5) herhangi bir sebeple dokuz ay ve daha fazla süreyle yurt dışında görev yapmış personel; kadrosunda göreve başlama tarihinden itibaren, iki yıldan az olmamak üzere yurt dışında kaldığı süre kadar Emniyet Teşkilatında fiilen görev yapmış olmak.

6) İngilizce dilinden son beş yıllık dönem içerisinde geçerli KPDS dil puanı en az 40 olmak, (KPDS puan değerleri her beş yılda onar (10) puan düşmektedir. Buna göre 5 yıl ve daha uzun süreli KPDS puanı hesaplanırken bu kriterler dikkate alınacaktır.)

7) Sürücü Belgesi sahibi olmak. (B,C, D veya E sınıfı )

8) Görevli olduğu birim amiri tarafından muvafakat verilmiş olma k şartları aranmaktadır.Sınava nasıl başvurulur?


Sınava Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden müracaat edilir. Şartları taşımayan personelin müracaatı kabul edilmez.

Sınav Aşamaları nedir?

İlk gün ingilizce sınavı (listening, reading ve Report writing) yapılır. 2. gün sürüş ve mülakat sınavı birlikte yapılır. Son gün ise atış sınavı yapılır. Tüm aşamaları SAT elamanları yapar.


Kaybedersem ne olucak?
Sınavı kaybeden personel ertesi gün kadrosunda göreve başlar. Kaybeden personeli DDB ilan eder.

Sınavı kazanan personel nasıl sıralanır?

Sınavı kazanan personel ilk kez gidecekler kendi arasında puan sırası diğerleri de geliş tarihi ve süresine göre kendi aralarında sıralanır.Hiç yorum yok: