infolinks

KosovaKosova

Kosovo
Косово и Метохија
Kosovë

Başkent

En Büyük Şehir
Priştine

Priştine
Resmî dil Arnavutça Sırpça İngilizce Belediye Bağlamında Türkçe Boşnakça ve Çingenece
Cumhurbaşkanı Fatmir Sejdiu
Başbakan Haşim Taçi
Yüzölçümü
- Toplam
- % su

10,887 km²
yok
Nüfus
- Toplam (2003)

2,100,000
Para birimi Avro (resmî)
Saat dilimi
(UTC+1)
Kosova Türkleri
Ülke adı Kosova
Yaşayan Türk Grupları Osmanlı Türkleri
Tahmini Nüfus 35 bin kadar
Yoğun Bulunduğu Şehirler Prizren, Priştine

Kosova (Arnavutça: Kosova veya Kosovë; Sırpça: Косово и Метохија, Kosovo ve Metohiya; veya Космет, Kosmet), Balkanlar'da, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Arnavutluk devletlerine sınırı olan, 1999 yılından

bu yana fiilen Birleşmiş Milletler idaresinde olan bir bölgedir. Nüfusunun çoğunluğu Arnavutlardan oluşur. Ayrıca Sırplar, Türkler, Boşnaklar gibi değişik etnik gruplar yaşar.


Konu başlıkları

İklimi ve Coğrafyası

Kosova 10,912 km2lik alana, 2 milyonun üzerinde nüfusa sahip Sırbistan'a bağlı özerk bir bölgedir. Kuzeybatısında Karadağ, kuzey ve doğusunda Sırbistan, güneyinde Makedonya ve güneybatısında Arnavutluk bulunmaktadır.En büyük yerleşim merkezi başkent Priştine'dir.

Kosova'nın iklimi karasal iklimdir. Kışları soğuk ve kar yağışlıdır, yazları ise sıcak ve kurak.

Kosova'nın topraklarının büyük bir kısmı dağlık arazidir.Makedonya sınırı boyunca Sar Dağları uzanmaktadır. Burada kış turizimi faaliyetleri yapılmaktadır. Brezovica en önemli kış turizmi kentlerinden birisidir.Kosova dağları çok yüksek ve dik yamaçlara sahiptir. 2656 m ile Djeravica zirvesi ülkenin en yüksek doruğudur.Drenica, Carraleva gibi kentleri bu bölgelerdeki yüksek yamaçlara kurulmuş yerleşim birimleridir.

Kosovanın güneybatısında Arnavutluk Alpleri uzanmaktadır.Kuzeyinde ise Kopanik Dağları bulunmaktadır.

Kosova'nın Tarihi

1875-1878 yıllarında Kosova illeri
1875-1878 yıllarında Kosova illeri
1881-1912 yıllarında Kosova illeri
1881-1912 yıllarında Kosova illeri
Osmanlı yönetiminde Kosova Bayrağı
Osmanlı yönetiminde Kosova Bayrağı

Roma İmparatorluğunun zamanında Kosova'nın ismi Dardhania'ydı. Günümüzde Kosova'da Dardanlara ait birçok kalıntıya rastlanmaktadır. Kosova'da yaşayan Arnavutların Dardanlardan (İlirya) geldiklerinin en güçlü kanıtı; insan yapısı, aynı kültür ve dinin konuşmasıdır. Dil zaman geçtikçe değişmiştir ancak aynı dilbilgisi kuralları içermektedir.Arnavutça kelimelerin çoğu İlirya'da konuşan dilden kaynaklamaktadır. Bunun en güçlü kaynağı eski Yunan felsefecilerin kitaplarında - İlir diline ait pekçok kelimeyi kullanmasıdır. Dardanlar Kosova'nın bugünkü topraklarında yaşamaktaydı. Yapı olarak güçlü ve sert insanlar olarak izah ediliyorlar.

Kosova I. Murat zamanında 1389 I. Kosova Savaşından sonra Osmanlı topraklarına katıldı. 5 asırdan fazla Osmanlı idaresinde kalan bölge 1912'de I. Balkan Savaşı sırasında Sırbistan'ın eline geçti.

Arnavut Ligası [değiştir]

(Lezha Ligası veya siyasi birliği)

1444'te Arnavut ve Karadağ prenslikleri Balkanlar'daki Osmanlı yayılmasına karşı bir askeri savunma birliği oluşturdular. Birliğin kurucusu Arnavut Kruya Prensi Gjergj Kastrioti (Skanderbeg) oldu. Birlik Venedik Cumhuriyeti tarafından da desteklendi.

Mart 1444'te Skanderbeg o zaman Venedig hakimiyetindeki liman şehri Lezha (Alessio)'da bölgenin en önemli prenslikleri olan Thopia, Muzaka, Ballsha ve Crnojevic aileleriyle bu biliği kurdu. Daha ufak diğer Kuzey Arnavut aşiretleri de bu birliğe katıldılar. Osmanlılar'a karşı mücadele için kendi aralarındaki anlaşmazlıkları bir tarafa bıraktılar. Skanderbeg birliğin komutanlığına seçildi. Alınan siyasi kararlarda bütün birlik üyelerinin kabul etmesi şartı vardı.

1444'te Skanderbeg Osmanlı ordusunu Torviol Ovası'nda yenmeyi başardı. Bundan sonraki iki yılda da Arnavut Birliği Osmanlılara karşı savaşlar kazandı. 1450'de Kruya'yı kuşatan Osmanlı birlikleri kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldılar. 1451'de Skanderbeg Napoli Krallığı ile bir ittifak kurdu. 1452'de Osmanlı ordusu Mokrica ve Meçadi'de Arnavut Birliği'ne yenildi. 1453'teki İstanbul'un fethi üzerine Arnavutlar Napoli, Venedik, Papalık ve Macaristan Kralları'ndan maddi yardım almaya başladılar. 1462'ye kadar Arnavutlar her yıl Osmanlı ordusunu püskürtüyor, ama ertesi yıl Osmanlılar tekrar aynı güçle tekrardan geliyorlardı. 1460 ve 1463'te yapılan ateşkesler dışında Arnavut-Osmanlı savaşı hiç durmadan sürdü. 1462'de Skanderbeg önemli bir şehir olan Ohrid'i almayı başardı.

1466'da Kruya'nın ikinci kuşatması da Arnavut Birliği'nce engellendi. Fakat aynı yıl Osmanlılar Shkumbin Vadisi'nde Elbasan Kalesi'ni kurmayı ve ilk kez Arnavutluk'ta kalıcı olmayı başardılar. 1467'de Kruya'nın üçüncü kuşatması da Arnavut Birliği'nce engellendi.

1468'e kadar Skanderbeg'in 10.000 kişilik ordusu Osmanlı Orduları'nın sürekli saldırılarını başarıyla engellemeyi başardı.

Arnavut savunması Osmanlı genişlemesinin İtalya ve Batı Avrupa'ya sıçramasını engelledi.

1468'de Skanderbeg'in ölümüyle Lezha Liga'sı zayıflamaya başladı. Venedik'in yardımıyla Kuzey Arnavutlar Osmanlılar'la mücadele etmeyi sürdürdüler, ancak Venedik yönetimindeki İşkodra 1479'da Osmanlılarca fetholununca, Arnavut direnişi sona ermese de zayıfladı. Bundan sonra Arnavutluk Osmanlı hakimiytine girdi.


Arnavut Lezha Birliği'nin üyeleri olan prensler şunlardı: Lek Dukagjin, Pjetėr Shpata, Gjergj Ballsha, Karl Thopia, Theodor Muzaka, Stefan Crnojević, Skanderbeg (Gjergj Kastrioti)

Osmanlı Dönemi

1479-1912 arasında Kosova Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Kosova'nın çok önemli Batı-Doğu ticaret yolları üzerinde bulunması nedeniyle, Osmanlı yönetimi Venedik'in de kontrolüne yakın olan Arnavutluk'un geri kalan bölgelerinin aksine yoğun bir devşirme-islamlaştırma politikası Kosova'da uyguladı. 1878 Rus - Osmanlı savaşı sonrası Sırplar Kosova'da hak iddia etmeye başladılar.

Yugoslavya Dönemi

2. Dünya Savaşı sırasında İtalya'nın Almanya'ya teslim olması üzerine Tito tarafından kurulan meclisçe Yugoslavya 1945 yılında ilan edildi ve monarşi yıkıldı. Bu olaydan sonra Kosova; Yugoslavya'ya bağlı bir eyalet statüsüne geçti.

SSCB'nin çöküşü ile dağılmaya başlayan ülkeler arasına Yugoslavya'da katıldı. Yugoslavya 1992 yılında eyaletlerinin bağımsızlığını ilan etmesi ile dağılmaya başladı. Hırvatistan, Bosna-Hersek, Slovenya bağımsızlığını ilan etti. Fakat Kosova Sırp baskısı ve askeri müdaheleler sonucunda tam bağımsızlığına kavuşamadı. 1995 yılında Sırp ordusu Kosova'ya girdi ve birçok sivilin öldürülmesine sebep oldu.

Bağımsız Kosova

A.B.D NATO ve AB, Kosova'nın bağımsızlığı konusunda hemfikirdir. 2008'in ilk yarısında bağımsızlık ilanına kesin gözüyle bakılmaktadır. Rusya ve Sırbistan bağımsızlığa karşı çıkan devletlerdir.

Dil Yapısı

Arnavutluk ve Makedonya Cumhuriyetiyle komşu olan Kosova'nın resmi dilleri Arnavutça ve Sırpçadır . (Kosova'da %90 Arnavut, %5 ise Sırplar yaşamaktadır). İki resmi dil olmasının sebebi Kosova Sırplarına, Birleşmiş Milletler tarafından özel azınlık hakları verilmesidir. 1989 yılına kadar resmi dil olarak kabul edilen Türkçe, Kosova'nın belirli bölgelerinde konuşulmakradır. Son olarak Gilan şehri ile birlikte Kosova'nın dört şehrinde Türkçe resmi dil ilan edilmiştir[1].

Siyasi Yapı

Kosova siyasi haritası
Kosova siyasi haritası
Alternatif Kosova Bayrağı
Alternatif Kosova Bayrağı

Karadağ’ın da bağımsız olmasıyla Büyük Yugoslavya hayali sadece bir anı haline dönüşmüş ve 2002 yılında resmi varlığını kaybeden Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, gayri resmi varlığını da kaybetmiştir. Bu gelişmenin henüz kendisine Self Determinasyon hakkı tanınmış olmasına rağmen bağımsızlığını elde edememiş ve ancak özerk bölge statüsüne erişebilmiş olan Kosova’ya bağımsızlık yolunda yeni bir umut ışığı olacağı beklenmektedir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince henüz vaat edilen özerkliğe bile erişememiş olan Kosova’nın daha farklı isteklerle dünya sahnesinde yer almak isteyeceği de muhtemeldir.

Bu yüzden yakın gelecekte Kosova'nın Sırbistan'dan ayrılması beklenmektedir.

Şehirleri

Kosova'nın şehirleri
Kosova'nın şehirleri

Şehir Nüfusları

Galeri

Dış bağlantılar

Hiç yorum yok: